Každá stavba nebo rekonstrukce je realizována na základě projektové dokumentace někdy též nazvaná jako stavební dokumentace. U starších domů, kde provádíme rekonstrukci musíme nejprve provést geodetické zaměření stávajícího stavu neboli pasportizaci budovy. Na základě těchto podkladů lze vypracovat projektovou dokumentaci nejdříve ve stupni studie a poté dokumentaci ke stavebnímu povolení. V každé této dokumentaci je zanesen stávající stav a změny, které budou provedeny během výstavby. U novostaveb je situaci jednodušší neboť není co zaměřit. Vycházíme zde především z první fáze projektové dokumentace a to je studie / analýza. Studie obsahuje zjednodušeně koncept nové stavby nebo dispozice.

 

Napište nám

Go to top