Sanace jsou všechny práce, které vedou k nápravě závadného stavu  budov či provozů dlouhodobě využívaných k činnosti, ke které byly určeny. Převážně se jedná o průmyslové a výrobní areály a budovy, ve kterých se pracuje s chemickými nebo jedovatými  látkami. Sanace se provádějí v pravidelných intervalech při kontrolách nebo opravách zařízení ev. po ukončení provozu. Tehdy je nutné  odstranit z budov, technologií i pozemků chemické látky a odpady, vzniklé za dobu provozu a výroby.

Hydroizolace je technologie, která umožňuje navrátit těžce promáčeným objektům a vodou poškozeným omítkám původní vzhled a funkčnost. Nejčastěji jsou hydroizolace využívány pro provádění vodorovných či svislých hydroizolačních clon u rekonstruovaných objektů. Používané materiály jsou schváleny k aplikaci nejen pro běžné budovy a stavby, ale také pro památkově chráněné budovy. Provádíme izolace všech typů budov a stavebních objektů. Hlavní předností námi používaného postupu je systémová návaznost jednotlivých materiálů, která zaručuje vysokou funkčnost izolačního systému. 

 

Napište nám

Go to top